Dozvoliti pregled

Ova opcija kontroliše da li će i kada studenti moći da pregledaju svoje ranije pokušaje rešavanja ovog testa.

Indeks svih datoteka pomoći
Show this help in language: English