Automatsko linkovanje kategorije

Možete podesiti želite li da kategorije budu automatski linkovane, ili ne.

Primedba: Kategorije se linkuju bazirano na podudaranju celih reči sa razlikovanjem velikih i malih slova.

Indeks svih datoteka pomoći
Show this help in language: English