Broj novih RSS članaka

Ova opcija dozvoljava da selektujete broj članova koji uključuju RSS dodatke.

Broj između 5 i 20 je odgovarajući za većinu foruma.Povećava se ako je forum vrlo korišćen.

Indeks svih datoteka pomoći
Show this help in language: English