Upravljanje resursima u sportu
(Upravljanje resursima u sportu)

Profesor: dr Milan Nešić