Kompanijsko pravo
(Kompanijsko pravo)

Profesor: dr Mile Račić
Asistent: Milena Galetin