Principi menadžmenta
(Principi menadžmenta)

 Pristup kursu je dozvoljen gostima

Profesor: dr Vilmoš Tot
Asistent: mr Jelena Vemić

Pristup kursu je dozvoljen gostima